::
ETF Web
::
::
::
::
::
::
::
::
Forum
::
::
::
::
::
::
::
 
 
:: Projekat ::  
 
 
 
:: Dijelovi projekta ::  
 
 
 
 
 
Studentski Informacijski Servis je potpuni informacijski servis za studente. Pokriva sve aspekte studiranja od upisa do on-line prijave ispita, skidanja skripti, pregleda ocjena...

SiS je Open Source Software, pod GPL-om, razvijan u potpunosti na Open Source platformi, koristeći Open Source alate.

SiS se sastoji iz 4 logička dijela:

SiS.Student je php aplikacija, dok su aplikacije za predavaće i službenike QT (C++) aplikacije, a administratorska aplikacija je GTK (C) aplikacija. DBMS je MySQL a Apache se koristi kao web server..

fazla, schultz, srle
 
 
 
© studentski informacijski servis, 2004