::
ETF Web
::
::
::
::
::
::
::
::
Forum
::
::
::
::
::
::
::
 
 
:: Projekat ::  
 
 
 
:: Dijelovi projekta ::  
 
 
 
 
 
SiS.Admin
 

Osnovna svrha ove aplikacije je jednostavna administracija cijelog sistema, počev od podešavanja osnovnih postavki (naziv fakulteta...) pa do pravljenja Backup-a baze podataka.

Ova aplikacija je GTK aplikacija (C) a razlog za izbor GTK grafičkog toolkita je jednostavan - GTK je "lakši" od QT-a i podržan u većini (pa čak i minimalističkim) Linux grafičkim okruženjima, te je stoga sasvim logičan izbor za administratorsku aplikaciju. Još jedan razlog je bila i želja autora da se upozna sa ovim toolkitom i osvježi svoje znanje C-a. UI je (poslije očajničkih "ručnih" pokušaja) pravljen sa Glade-om.

Aplikacija je nastala koa neophodna nadopuna za preostale aplikacije, i uključuje one operacije koje jednostavno nisu mogle ići na drugo mjesto:

  • Backup baze
  • Restore baze
  • Rad sa generalnim linkovima
  • Dodavanje/Editovanje službenika studentske službe
  • Podešavanje naziva i ostalih info. o fakultetu

Dakle ništa spektakularno !)

Login prozor - prvo što vidite

odabir operacije

promjena osnovnih postavki

dodavanje novog linka u generalne linkove


srle
 
 
 
© studentski informacijski servis, 2004