::
ETF Web
::
::
::
::
::
::
::
::
Forum
::
::
::
::
::
::
::
 
 
:: Projekat ::  
 
 
 
:: Dijelovi projekta ::  
 
 
 
 
 
SiS.Predavač
 
SiS.Predavač je aplikacija nastala kao kao rezultat diplomskog rada u sklopu projekta Studentskog Inofrmacionog Servisa. Osnovna namjena aplikacije je da obezbjedi softversku podršku za svakodnevne operacije koje obavlja nastavno osoblje u sklopu nastavnog procesa. Neke od funkcija su:

- postavljanje  obavještenja
- pregled liste studenata i podataka o studentima
- unos ocjena
- upload dokumentacije


Login prozor

postavljanje obavještenja

pretraživanje obavještenja

profil/postavke profesora

pregled ispita i studenata

lista studenata

obrada prijave

podaci o studentu

upload dokumenatafazla
 
 
 
© studentski informacijski servis, 2004