::
ETF Web
::
::
::
::
::
::
::
::
Forum
::
::
::
::
::
::
::
 
 
:: Projekat ::  
 
 
 
:: Dijelovi projekta ::  
 
 
 
 
 
O projektu
 
Ideja za projekat i nije tako nova, ali činjenica da naš fakultet čak i u 21. vijeku još uvijek nema ovakav sistem je poražavajuća. Želja autora je bila da diplomiraju, ali i da u toku tog procesa integrišu znanje stečeno i na fakultetu i mimo fakulteta. Takođe, jedna od želja je i unapređenje rada fakulteta, kao i popunjavanje rupe u radu fakulteta, koja je nama izrazito smetala tokom godina studija. I tako, kako to obično biva, iz priče nasta projekat, momci se razletiše po faksu da vide da li je moguće tako nešto raditi za diplomski, odobrenje i mentora dobiše :)

SiS je od početka zamišljen kao Open Source projekat, te je to vjerovatno glavni feature cijelog projekta. Želja autora ni u kojem slučaju nije da naprave nešto što će podmiriti sve potrebe jednog ovakvog sistema i njegovih brojnih korisnika, već naprotiv da motivišu participaciju i unapređenje, ujedno promovišući Open Source software među studentima i profesorima na fakultetu, univerzitetu, državi i šire.

Rad na projektu je započet u martu 2003, i u početku se naravo svodio na upoznavanje sa radom službe i predavača, zatim modeliranju sistema, te idejama o implementiranju. Početkom ljeta 2003, počinje faza intenzivnog rada na dizajnu baze podataka, a poslije ljetnih odmora, počinju da se pišu i prve linije koda.

Projekat je završen (odbranjeni diplomski radovi) 30.09.2004.

fazla, schultz, srle
 
 
 
© studentski informacijski servis, 2004