::
ETF Web
::
::
::
::
::
::
::
::
Forum
::
::
::
::
::
::
::
 
 
:: Projekat ::  
 
 
 
:: Dijelovi projekta ::  
 
 
 
 
 
SiS.Služba
 

Aplikacija SiS.Služba nije toliko istaknuta posmatraču kao ostale 2 aplikacije u sistemu SiS, međutim obavlja onaj "dosadni" dio posla pripreme baze za ostale komponente sistema. Sama aplikacija je pisana u C++, uz korištenje GUI toolkita sa imenom Qt. Ovaj toolkit je klasični višeplatformski toolkit. Omogućava vrlo elegantno i jednostavno programiranje aplikacija. Razvojno okruženje je KDevelop, koji je trenutno jedan od najboljih alata za razvoj pod Linuxom.

Aplikaciju koriste prvenstveno službenici studentske službe. Funkcionalnost je sljedeća:

- dodavanje, modifikovanje i pretraživanje predavača,
- dodavanje, modifikovanje, pretraživanje studenata,
- postavljanje statusa studenta,
- obradu zahtjeva za potvrdama od strane studenata,
- postavljanje obavještenja od strane radnika studentske službe
- pretraživanje obavještenja radnika studentske službe i predavača,
- postavljanje i modifikovanje ispitnih rokova,
- dodavanje i modifikovanje predmeta,
- postavljanje i prekidanje veza između predmeta i odsjeka i predavača
- .... todo :)

Sam program je plod želje autora da se upozna sa programiranjem na Linux platformi, te da poboljša svoje znanje C++ i SQL-a. Ovo je bio pokušaj drugačijeg programiranja od dosad naučenog RAD-a.

Aplikacija je pisana sa maksimalnom jednostavnošću u vidu. Večina operacije se obavlja pomoću tzv. Čarobnjaka a one operacije koje nisu bile implementirane na taj način su implementirane na najjednostavniji mogući način. (u tom trenutku :))

 

Login prozor

dodavanje/modifikovanje ispitnih rokova

dodavanje/modifikovanje predmeta

dodavanje/modifikovanje studenta

dodavanje/modifikovanje predavača

dodavanje veza predmeta

kreiranje potvrde

pretraživanje obavještenja

rezultati pretraživanja

status studenta


schultz
 
 
 
© studentski informacijski servis, 2004